Kedy : 21.08.2014

X. ročník ULICA FEST – sprievodné podujatie Scénickej žatvy 2014

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja organizuje v tomto roku už X. ročník podujatia Ulica Fest, ktoré je sprievodným programom súťažnej prehliadky slovenských divadelných súborov Scénická žatva 2014. Ulica Fest je organizovaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, Mesta Martin a Žilinského samosprávneho kraja.

Kedy : 19.08.2014

Po žatve mlatba

Rok na dedine prechádza do jesennej časti šiestym dielom projektu, ktorým si matičiari pripomínajú tradície a zvyky predkov. Žitko zožali a preschnuté sa dočkalo mlatby.

Kedy : 17.08.2014

Zahájenie jesennej časti futbalovej súťaže II. Quick triedy pre naše A mužstvo bez zápasu

Z dôvodu odstúpenia zo súťaže odpadol našim futbalistom zahajovací zápas s Podhradím. (ilustračná fotografia)

Kedy : 14.08.2014

Z horných lúk na obilné lány

Matičiari pokračujú vo svojom projekte – oživenie a návrat k ľudovým zvykom a tradíciám. Jeho piaty diel po vynášaní Moreny, stavaní mája, pálení Jánskeho ohňa, kosení a príprave sena na horných lúkach, prišla na rad žatva.

Kedy : 28.07.2014

Valčianske melódie nad očakávanie

Starostlivá príprava podujatia členmi MO Matice slovenskej a obcou Valča v spolupráci s TKS Martin sa zúročila v zdarnom priebehu III. ročníka prehliadky matičiarskych súborov Turca s hosťami zo Sľažian okr. Zlaté Moravce.

Počasie

Predpoveď počasia

Aktuality

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

Predmet-predaj obecných pozemkov

Kedy : 21.08.2014

Prerušená distribúcia elektriny!

Oznamujeme Vam, ze od: 4. 9. 2014 9:30:00 do: 4. 9. 2014 14:30:00 bude
prerusena distribucia elektriny z dovodu: vykonania planovanej opravy el.
zariadenia. Bez el. energie bude vo Valci c.d.
0,127,291-325,398-474,508,523,530,531 a 547.

Nakolko v zmysle vyssie uvedeneho, dojde k preruseniu distribucie elektriny
do Vasho odberneho miesta, odporucame Vam, aby ste vykonali potrebne
opatrenia, ktore zabrania vzniku pripadnych skod, nakolko prevadzkovatel
distribucnej sustavy nezodpoveda (s vynimkou skody, ktora vznikla jeho
zavinenim) za skodu vzniknutu obmedzenim alebo prerusenim distribucie
elektriny, ak bolo obmedzenie alebo prerusenie vykonane podla ust. ? 31odsek
2 pism.t) zakona 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorych zakonov v
spojeni s ust. Prevadzkoveho poriadku prevadzkovatela distribucnej sustavy
spolocnosti Stredoslovenska energetika – Distribucia, a.s. bod. 11, Prilohy
c. 2 Obchodnych podmienok pre distribuciu a pristup do distribucnej sustavy
a a bod. 11 Prilohy c. 3 Obchodnych podmienok pre ramcovu distribucnu
zmluvu.

Kedy : 05.08.2014

Užili sme si športový a kultúrny sviatok v našej obci

Podrobnejšie v odkaze šport a kultúta.

Kedy : 28.07.2014

Návrh Registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) v katastrálnom území Valča

Kedy : 25.07.2014

Súťaž hasičov o putovný pohár starostu obce Valča

Ani nižšia tohoročná účasť neznížila kalitu výkonov jednotlivých družstiev

Kedy : 19.07.2014

Oznámenie

Vážení spoluobčania,

Povodie Váhu plánuje realizovať stavbu vo Valčianskej doline nad hotelom Impozant- „Valča – Valčiansky potok – sedimentačná nádrž – rekonštrukcia“. V súvislosti so schvaľovacím procesom predmetnej stavby, Povodie Váhu pripravilo zmluvu o budúcej zmluve, ktorú plánuje uzavrieť so všetkými vlastníkmi parciel, ktoré budú touto stavbou dotknuté . Majetkové vyrovnanie v tomto procese bude realizované aj na tie časti parciel, ktoré boli použité na vybudovanie súčasnej sedimentačnej nádrže.
Obecný úrad doporučuje občanom – vlastníkom parciel, ktoré už boli zatopené a vlastníkov parciel, ktoré budú plánovanou výstavbou dotknuté, aby zmluvu, ktorú v týchto dňoch obdržia podpísať, čím pomôžu zvýšiť protipovodňovú bezpečnosť obce a zároveň dosiahnu týmto úkonom aj majetkové vysporiadanie už existujúcej zatopenej časti, ktorá vznikla po výstavbe prvej nádrže. Svojím podpisom, resp. nesúhlasným stanoviskom sa výrazne pričiníte o to, či pre obec strategická stavba bude realizovaná.
Zmluvy po podpísaní môžete doniesť na obecný úrad, ktorý sa postará o jeho doručenie Povodiu Váhu.

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete s dôverou obrátiť na starostu obce.

Ing. Štefan Paľo starosta obce

Kedy : 18.07.2014

Vyčínanie vandalov - odozvy

Na stránke Facebook OU Valča prebieha diskusia k príspevku o vandalizme na Dielci. Mnohí na Face nechodia, preto časť diskusie zdieľam na našom portáli.

Kedy : 18.07.2014

Vyčínanie vandalov

S príchodom prázdnin sa v obci objavili aj pre normálnych ľudí nepochopiteľné výčiny a prejavy vandalizmu. Tentoraz sa terčom stal športový a odpočinkový areál na Dielci.
Kedy : 16.07.2014