Kedy : 23.09.2014

Tanec spája - umenie zbližuje.

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja bude v priebehu septembra až novembra 2014 realizovať jedinečný projekt pod názvom: Tanec spája – umenie zbližuje. Prostredníctvom netradičných kultúrno-spoločenských aktivít sa v ňom chceme zamerať na prevenciu proti rôznym formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie v našej spoločnosti. Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd a spolufinancované s podporou ŽSK.

Dovoľujeme si Vás pozvať na prvú časť projektu, ktorá sa uskutoční 26. – 27. septembra 2014 v čase od 9.00 do 18.00 h v priestoroch Turčianskej knižnice v Martine.

Kedy : 16.09.2014

Štúrovci v Turci

Tematická výstava Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou
v Martine tematickú výstavu s názvom Štúrovci v Turci .

Kedy : 14.09.2014

Hodový deň vyvrcholil v kultúrnom dome.

Nedeľné popoludnie v kultúrnom dome bolo vyvrcholením oficiálnej časti hodového dňa, ktorý pripravili Obec Valča, MO Matice slovenskej a Klub dôchodcov Valča.

Kedy : 12.09.2014

Dni vidieka Žilinského samosprávneho kraja.

Žilinský samosprávny kraj, Národná sieť rozvoja vidieka SR, Mesto Žilina pozývajú na akciu zameranú na propagáciu a rozvoj cestovného ruchu

Kedy : 02.09.2014

Prípravkári využili každé zrnko pušného prachu.

Česť nášho futbalu zachraňovali mladí futbalisti. Všetky tri mužstvá doniesli z ihrísk súperov po tri body. Prípravka zaznamenala rekordné víťazstvo a Slovenskému Pravnu nadelili výprask 0 : 21.

Počasie

Predpoveď počasia

Aktuality

Poslanci OZ opäť v akcii

Pracovná aktivita poslancov OZ je zameraná vždy tam, kde je iná možnosť v nedohľadne.

Kedy : 15.09.2014

Valčianské hody 2014 - pozvánka

Obec Valča, MO Matice slovenskej a Klub dôchodcov Valča, usporiada dňa 14.septembra (nedeľa) miestne tradičné hody s programom: 10.00 hod. Slávnostná sv. omša s doprovodom spevákov súboru Valčan 15.00 hod. Kultúrno-spoločenské popoludnie s vystúpením žiakov materskej školy, základnej školy a ďalších miestnych spevákov. Súčasťou popoludnia bude v KD výstavka ovocia , zeleniny a kvetov. Tešíme sa na Vašu účasť!

Kedy : 11.09.2014

Žatva už na plné obrátky

Pár dní ustáleného počasia umožnilo kombajnom vstúpiť na obilné lány, čo predstavenstvo PD využilo.

Kedy : 09.09.2014

Birmovka.

Sviatosť birmovania v rímskokatolíckom kostole Nájdenia sv. kríža prijalo 43 birmovancov.

Kedy : 08.09.2014

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREVODU VLASTNÍCTVA MAJETKU OBCE VALČA

Kedy : 08.09.2014

Opäť do školských lavíc.

Prázdniny ušli ako voda a škola opäť ožije džavotom detí.

Kedy : 02.09.2014

Záslužná aktivita

Aj napriek dostatočnému predstihu na dokončenie terénnych úprav školského dvora po stavbe umelej plochy, počasie zohralo svoje. Za celý mesiac august neboli po sebe dni, aby vyschol terén a bol umožnený vstup mechanizmom. Posledné dni prázdnin využila skupinka poslancov OZ a rodičov na najnutnejšie úpravy jeho okolia.

Kedy : 01.09.2014

70 rokov od povstania slovenského národa proti nemeckej okupácii.

Tohoročné okrúhle výročie v rámci celoslovenských osláv v Banskej Bystrici bolo dôstojným stretnutím priamych, ešte žijúcich účastníkov SNP, s pozvanými zástupcami takmer 30 krajín, ktoré sa zúčastnili pri oslobodzovaní Československa a Európy od nacizmu. V prejavoch prezidenta A. Kisku, prezidenta ČR Miloša Zemana a ďalších odzneli slová vďaky naším predkom za odvahu vystúpiť proti nacistickej presile a podporiť oslobodenie našej vlasti. Ústredných osláv sa zúčastnilo viac ako 10 tis. osôb.

Kedy : 30.08.2014