Kedy : 15.07.2014

Na horných lúkach

Projekt MO Matice slovenskej s podporou obce Valča – oživenie a návrat k ľudovým zvykom a tradíciám pokračoval už štvrtým dielom. Po vynášaní Moreny, stavaní mája, pálení Jánskeho ohňa, prišli na rad horné lúky.

Kedy : 10.07.2014

Aktivita dôchodcov

Členovia miestneho klubu dôchodcov zmysluplne využívajú volný čas.

Kedy : 10.07.2014

Valčianske melódie už po tretí raz

V poradí už 3.ročník prehliadky matičiarskych speváckych súborov z regiónu Turiec sa uskutoční dňa 26.júla 2014 o 15 hodine v športovom areáli Dielec vo Valči.
Kedy : 10.07.2014

Sparťania z našej dediny

Medzi 2322 vyhodnotenými závodníkmi extrémneho závodu Sparťan race sa objavilo aj niekoľko mien z našej obce. Na absolvovanie trate v dlžke pribl. 13,5 km so štartom v areáli Snowland cez Javorinu s obrátkou na Skalke treba nazbierať poriadnu dávku odvahy.

Kedy : 29.06.2014

Premiéra JAGUAR CUP na výbornú

Deti z rôznych častí Žilinského samosprávneho kraja užívali pohostinstvo Valčianskeho futbalového klubu na Dielci, kde sa uskutočnil 1. ročník turnaja futbalových nádejí – prípraviek.

Počasie

Predpoveď počasia

Aktuality

Súťaž hasičov o putovný pohár starostu obce Valča

Ani nižšia tohoročná účasť neznížila kalitu výkonov jednotlivých družstiev

Kedy : 19.07.2014

Oznámenie

Vážení spoluobčania,

Povodie Váhu plánuje realizovať stavbu vo Valčianskej doline nad hotelom Impozant- „Valča – Valčiansky potok – sedimentačná nádrž – rekonštrukcia“. V súvislosti so schvaľovacím procesom predmetnej stavby, Povodie Váhu pripravilo zmluvu o budúcej zmluve, ktorú plánuje uzavrieť so všetkými vlastníkmi parciel, ktoré budú touto stavbou dotknuté . Majetkové vyrovnanie v tomto procese bude realizované aj na tie časti parciel, ktoré boli použité na vybudovanie súčasnej sedimentačnej nádrže.
Obecný úrad doporučuje občanom – vlastníkom parciel, ktoré už boli zatopené a vlastníkov parciel, ktoré budú plánovanou výstavbou dotknuté, aby zmluvu, ktorú v týchto dňoch obdržia podpísať, čím pomôžu zvýšiť protipovodňovú bezpečnosť obce a zároveň dosiahnu týmto úkonom aj majetkové vysporiadanie už existujúcej zatopenej časti, ktorá vznikla po výstavbe prvej nádrže. Svojím podpisom, resp. nesúhlasným stanoviskom sa výrazne pričiníte o to, či pre obec strategická stavba bude realizovaná.
Zmluvy po podpísaní môžete doniesť na obecný úrad, ktorý sa postará o jeho doručenie Povodiu Váhu.

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete s dôverou obrátiť na starostu obce.

Ing. Štefan Paľo starosta obce

Kedy : 18.07.2014

Vyčínanie vandalov - odozvy

Na stránke Facebook OU Valča prebieha diskusia k príspevku o vandalizme na Dielci. Mnohí na Face nechodia, preto časť diskusie zdieľam na našom portáli.

Kedy : 18.07.2014

Vyčínanie vandalov

S príchodom prázdnin sa v obci objavili aj pre normálnych ľudí nepochopiteľné výčiny a prejavy vandalizmu. Tentoraz sa terčom stal športový a odpočinkový areál na Dielci.
Kedy : 16.07.2014

Opatrenie starostu obce

V súvislosti opakujúcich sa prípadov nekontrolovaného uskladnenia odpadu s okamžitou platnosťou starosta obce nariaďuje:- sklo, bez zrkadiel a autoskiel ukladať do zelených kontajnerov, ktoré sú umiestnené pri bytovkách pod Dielcom, pri obchode Fialová, na rázcestí pri Žabačke, pri starej Jednote, pri obecných bytovkách a pri bývalej dolnej Jednote – zákaz sypania komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu do kontajnerov umiestnených pod Dielcom – tieto sú určené výlučne pre chatárov – domový odpad ukladať výlučne do vlastných smetných nádob – plasty ukladať do žltých vriec – drobný stavebný odpad, ale aj iné zložky separovaného odpadu je možné odovzať bezplatne v zbernom dvore Bratner-u, v Martine, na jednu domácnosť 500 kg ročne, v pracovné dni od 10.00 hod. do 18.00 hod., v sobotu od 7.00 hod. do 15.00 hod.

Porušenie tohto nariadenia budeme považovať za hrubé porušenie VZN č.4/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Valča a bude riešené v priestupkovom konaní s uložením pokuty až do výšky 6.638,78 € (200 000,- Sk).

Ing. Štefan Paľo starosta obce
Kedy : 16.07.2014

Jednanie na MÚ Vrútky naznačilo uspokojivý výsledok.

Návrh MO Matice slovenskej a obce Valča na zvýraznenie osobnosti Ing. Arch. Stanislava Zachara valčianskeho rodáka v meste Vrútky, kde pôsobil a je aj pochovaný, sa stretol so záujmom predstavenstva MÚ Vútky.

Kedy : 16.07.2014

Pozvánka na zasadnutie OZ.

Kedy : 14.07.2014

Bytovky pod Dielcom zmenili svoj vzhľad

Zmena majiteľa bytoviek priniesla aj zmenu k vzťahu k nim

Kedy : 13.07.2014