Kedy : 27.11.2014

90 rokov od úmrtia MUDr. Jána Čvikotu

Matičiari z Valče a Prievidze si pripomenuli toto výročie položením kytíc na jeho hrob v rodinnej hrobke v Prievidzi.

Kedy : 25.11.2014

Najbližší víkend doma

Vytvoríme našim stolným tenistom tú správnu divácku kulisu?

1. liga sobota 29.11. doma Rožňava B o 10:00 a o 16:00 Rimavská Sobota

4. liga piatok 28.11. doma Vrútky B o 18:00 – derby

6. liga piatok 28.11. vonka Turčianske Teplice.

Kedy : 23.11.2014

Béčko a céčko naďalej valcuje

Víťazstvami proti predposledným celkom si naše rezervy upevnili svoje líderské pozície v 4. a 6. lige.

Kedy : 20.11.2014

Minuloročný extraligista bez šance !

1. liga – predohrávka 10. kolo 18.11.2014

STK Lučenec-Kalinovo – STO Valča 2:12

Body: Bezúr 3,5; Cagáň 3; Straka 3; Rezetka 2,5.

Kedy : 20.11.2014

Kirgizsko - Tadžikistan. Prezentovať bude Igor Žilka.

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, Martinský klub priaznivcov cestovania a Turčianska knižnica v Martine Vás srdečne pozývajú na Martinský cestovateľský večer, ktorý sa uskutoční 28. novembra 2014 o 17.30 h v budove Turčianskej knižnice v Martine.

Témou cestovateľského večera bude Kirgizsko – Tadžikistan. Prezentovať bude Igor Žilka. Jeho cestovateľské rozprávanie bude sprevádzané projekciou fotografií približujúcich množstvo zaujímavých a nezabudnuteľných miest a zážitkov. Spoznajte Kirgizsko – krajinu pre ľudí, ktorí chcú privoňať k pôvodnému spôsobu života miestnych obyvateľov, stráviť noc v pravej jurte a ochutnať pravý kirgizský kumys, prípadne si zajazdiť na koni.

Počasie

Predpoveď počasia

Aktuality

Predĺžený termín konania verejnej zbierky - oprava národnej kultúrnej pamiatky do 18.12.2014

Vyhlásenie dobrovoľnej verejnej zbierky na obnovu národnej kultúrnej pamiatky- kostola Povýšenia sv. Kríža vo Valči

Obec Valča v spolupráci s Rímskokatolíckym farským úradom vo Valči, prosí všetkých občanov – farníkov o dobrovoľný príspevok na opravu kostola. Kostol vo Valči sa poslednýkrát rekonštruoval v roku 1953. Maliarske práce vo vnútri kostola a vonkajšia omietka sa realizovali v roku 1953. Výmena okien sa uskutočnila v roku 1980. Dôsledkom poveternostných vplyvov okná už nespĺňajú tepelno-izolačné vlastnosti, a preto je potrebná ich výmena. Je potrebné vykonať odvlhčenie múrov a v havarijnom stave sa nachádza aj vonkajšia omietka veže, ktorá opadáva. V tomto roku je naplánovaná oprava kostolnej veže, ktorá bude spočívať vo výmene krytiny a niektorých časti krovu, ktoré budeme realizovať z vlastných zdrojov a poskytnutej dotácie , ktorú poskytlo Ministerstvo kultúry SR vo výške 20.000 €.
Nakoľko dotácie na budúci rok nebudú a vlastné zdroje nepostačujú na celú rekonštrukciu, prosíme občanov – farníkov a podnikateľov o dobrovoľný príspevok. Dobrovoľný príspevok môžete priniesť na obecný úrad poverenému zamestnancovi obecného úradu , alebo poukázať na účet obecného úradu číslo 2443509008/5600 vedený v Prima banka.
V prípade zaslania na účet do poznámky žiadame uviesť meno darcu a č.domu.

Začiatok zbierky 27.10.2014. Koniec zbierky 18.12.2014.
Dobrovoľným darom spoločne prispejme na obnovu duchovného a kultúrneho dedičstva našich otcov…
Za pochopenie a dar vopred ďakujeme.

Ing. Štefan Paľo v.r. starosta obce Mgr. Štefan Barilla v.r., farár

Kedy : 28.11.2014

Plán práce hlavného kontrolóra na 1.polrok 2015

Kedy : 26.11.2014

Zoznam neplatičov na miestnych daniach a poplatkoch

Kedy : 26.11.2014

Pozvanie našim čitateľom

Obecná knižnica
038 35 Valča 375

knihovníčka : Emília HURYCHOVÁ

výpožičná doba: streda 15.00 – 17.00 hod.

Knižnica sa nachádza na 1.poschodí v budove Obecného úradu vo Valči.
V súčasnej dobe disponuje s 2740. knižnými zväzkami.

Kedy : 24.11.2014

Pozvánka na zasadnutie OZ

Starosta Obce Valča zvoláva na deň 25.11.2014 zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční o 18,00 hod. v zasadačke OÚ.

Kedy : 21.11.2014

Poďakovanie za dôveru

Novozvolená starostka obce Mária Ondráčková JUDr. vyslovuje aj touto cestou poďakovanie za dôveru voličov.

Kedy : 18.11.2014

A život po voľbách sa v obci nezastavil.

Oprava strechy kostola, hoci s týždňovou prestávkou, pokračuje.

Kedy : 17.11.2014

Komunálne voľby 2014 - výsledky

Očakávaná zmena vo funkcii starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstava sa naplnila.

Kedy : 16.11.2014