Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Valča, okres Martin, Valčianska dolinaHľadať
 
 

Dobrovoľný hasičský zbor

Kontakty

hasici                    hasičský znak

 

 

 

 

 

 

 

Predseda DHZ:        Jozef Škvarka

Telefón:                      0911941856

 

Veliteľ DHZ:              Tibor Hurta

Telefón:                      0907161499
 

Tajomníčka DHZ:       Ivana Rumanová

Pokladník DHZ:          Adriana Rumanová

Strojník DHZ:             Peter Goraus

Preventivár DHZ:       Milan Kvočkuliak


 

5. Hasičský tábor 2019

tabor_2019.jpg

Mladí hasiči už tradične zorganizovali 5. hasičský tábor pre deti vo Valčianskej doline na obecnej chate. Tábor trval od 12.8.2019 do 17.8.2019. Každým rokom sa na tábor tešíme viac, lebo máme dobre ohlasy a viac detí, ktoré sa k nám chcú pridať, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Organizátori deťom pripravili bohatý program ako napríklad túru do Tatier na Zelené Pleso, kúpanie a bowling na snowlande v hoteli Impozant, taktiež nám nechýbala už tradičná nočná súťaž a rozlúčková party.

Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli, vďaka ktorým sme mohli zorganizovať tábor a oceňovať deti. Ďakujeme za finančnú pomoc od: DHZ Valča, Tomčany Boris, pán Kubinec, rodina Barancová. Ďalej nám veľmi pomohli sponzori, ktorí nám prispeli pomôckami, hračkami a predmetmi pre deti a to: pani starostka a poslanci obce Valča za poskytnutie obecnej chaty, Jozef Baranec a firma Krausmaffei, rodina Greňova a Krkošova, Martin Knížat, Štefan Keltoš, rodičom detí za koláčiky.

Veľké poďakovanie patrí mladým hasičom, ktorí sa podujali tábor zorganizovať: Ivana Rumanová ml., Jana Rumanová, Tomáš Hurta, Terezka Barancová, Barbora Kalnická, za ich čas, prípravu a organizáciu celého tábora, nápady, snahu a záujem o dianie v obci pre deti.

Chceli by sme sa poďakovať rodičom, že nám zverili svoje deti, za prejavenú dôveru a dobrú komunikáciu. Deťom za ich spoluprácu pri aktivitách a výletoch.

Veríme, že 5. hasičský tábor 2019 nesklamal a splnil svoj účel. Dúfame, že sa deti zabavili, odniesli si mnoho úsmevných a nezabudnuteľných zážitkov, možno nových kamarátstiev a že sa spolu vidíme opäť o rok.

VEĽKÉ ĎAKUJEME...


 

Taktické cvičenie DHZ

Dňa 2.10.2016 sa konalo miestne taktické cvičenie vo Valčianskej doline pri Šimerovej chate. Cvičenia sa zúčastnilo 10 členov. Cieľom bolo preverenie techniky a zručnosti členov. Cvičenie prebehlo v dobrom stave bez komplikácií, kde členovia preukázali svoje schopnosti na hasenie požiaru v chatovej oblasti. Týmto by sme sa chceli poďakovať členom, ktorý sa zúčastnili cvičenia a predviedli svoje zručnosti.


 
 • hasici 1.jpg

 • hasici 2.jpg

 • hasici 3.jpg

 • hasici 4.jpg

 • hasici 5.jpg

 • hasici 6.jpg

 • hasici 7.jpg


 

Akcia Super Enduro

hliadka na enduro

Dňa 1.10.2016 náš hasičský zbor vykonával na požiadanie organizátora hliadku na akcii Super enduro Snowland Valčianská dolina, ktorá bola v areáli lyžiarskeho strediska vo Valčianskej doline. Hliadky sa zúčastnilo 6 členov. 


 
 • hliadka.jpg

  Požiarna hliadka DHZ Valča

 • hliadka2.jpg

  Požiarna hliadka DHZ Valča


 

2. ročník tábora DHZ Valča

taborPod záštitou DHZ Valča sa konal v dňoch 22.8. - 26.8. druhý ročník hasičského tábora. Táboru sa zúčastnilo 15 detí spolu s 9 animátormi. Počas táboru sa deti nenudili. Boli pre nich pripravené rôzne zábavné súťaže. Program tiež zahŕňal turistiku (na Kýčeru, do Slovian), kúpalisko, ukážku lesného požiaru, nočnú hru a na záver rozlúčkovú zábavu.

Chceli by sme sa poďakovať animátorom za bohatý program, ktorý pripravili deťom, členom DHZ, a sponzorom: DHZ Valča, Obci Valča, Štefanovi Keltošovi, Eduardovi Matulovi, Borisovi Tomčánymu, p. Greňovej. Poďakovanie patrí aj rodičom, ktorí zverili deti do našich rúk. 

Veľké ďakujeme. 


 

"Valčianske lomidrevo"

hasici1hasici2

 

 

 

 

 

V areáli Snowlandu vo Valčianskej doline sa 27.8.2016 konal 2. ročník akcie "Valčianske lomidrevo", kde náš Dobrovoľný hasičský zbor bol požiadaný o hasičskú hliadku. Hliadky sa zúčastnilo 6 členov. Všetko prebehlo v poriadku bez akéhokoľvek zásahu našich hasičov.


 

Pohár starostu obce Vrícko a nočná súťaž v Rakši

V sobotu sa naše hasičské družstvo mužov a žien zúčastnilo 2 súťaží. Na súťaži o pohár starostu obce Vrícko sa naši muži umiestnili na 3. mieste a ženy na 5. mieste. Ženy sa zapojili do súťaže s historickou konskou striekačkou a skončili na 3. mieste. Po prvý krát sa družstvá DHZ Valča zúčastnili nočnej hasičskej súťaže v Rakši.


 
 • vric1.jpg

  Vrícko - Pohár starostu obce

 • vric2.jpg

  Vrícko - Pohár starostu obce

 • vvric3.jpg

  Vrícko - Pohár starostu obce

 • vric4.jpg

  Nočná súťaž Rakša

 • vric5.jpg

  Nočná súťaž Rakša


 

Hasičská súťaž v Rakove

rakovo1

 

DHZ vo Valči sa každoročne zúčastňuje hasičských súťaži, ktoré sú poriadané v susedných obciach. Tak tomu bolo aj 6.8.2016, kde sa konala súťaž o pohár starostu Obce Rakovo. Ženy z DHZ vo Valči boli úspešné a umiestnili sa na 2. mieste.

Od vedenia DHZ  Valča ako aj Obce Valča im patrí poďakovanie, za vzornú reprezentáciu.


 
 • rakovo6.jpg

  Nástup družstiev

 • rakovo5.jpg

  Poháre

 • rakovo2.jpg

  Výsledky

 • rakovo3.jpg

  Odovzdávanie pohára

 • rakovo4.jpg

  Družstvo hasičiek Valče


 

Hasičská súťaž o pohár starostky Obce Valča

23. júl 2016 -

Ďalší ročník hasičskej súťaže o pohár starostky Obce Valča je úspešne ukončený. 

Všetky zúčastnené družstvá preukázali svoje schopnosti, ale zvíťaziť môže len jeden. Krásne počasie prilákalo do športového areálu Dielec niekoľko desiatok ľudí. Okrem súťaženia bolo pripravené občerstvenie a po ukončení aj hudobná produkcia. 

Všetkým, ktorí sa pričinili o príjemné sobotné odpoludnie ďakujeme. 

Víťazom gratulujeme a ostatným prajeme  veľa ďalších súťaživých úspechov. 

Výsledky:

Kategória:
muži
1. miesto - Valča (17,31)
2. miesto - Rakovo (17,81)
3. miesto - Dražkovce (19,35)

ženy
1. miesto - Košťany nad Turcom (19,56)
2. miesto - Valča (21,03)
3. miesto - Turčiansky Ďur (23,69)

Historická striekačka 
muži
1. miesto - Valča (20,63)
2. miesto - Turčiansky Ďur (28,00)
3. miesto - Rakovo (32,22)

ženy
1. miesto - Valča (20,06)
2. miesto - Košťany nad Turcom (40,10)


 
 • put pohar.jpg

 • sutaz2.jpg

 • suťaž 3.jpg

 • sutaž14.jpg

 • suťaž15.jpg

 • suťaž16.jpg

 • sutaz4.jpg

 • suťaž 5.jpg

 • sutaž6.jpg

 • suťaž7.jpg

 • sutaž8.jpg

 • sutaz9.jpg

 • sutaz10.jpg

 • sutaz11.jpg

 • sutaz12.jpg

 • hasiči.jpg


 

Pomoc pri stavaní mája

Členovia DHZ vo Valči sú vždy pri akcii stavania mája. Nechýbal ani ich starší člen p. Hurta Milan.

Od obce patrí všetkým "staviteľom DHZ" veľké ĎAKUJEM.


 
 • DSCN8797.JPG

  Príprava

 • DSCN8812.JPG

  Výzdoba mája

 • DSCN8820.JPG

  Slniečko sa s nami usmieva

 • DSCN8830.JPG

  Vystúpenie detí z MŠ

 • DSCN8846.JPG

  Vystúpenie detí zo ZŠ

 • DSCN8853.JPG

  Vystúpenie spevokolu VALČAN

 • DSCN8873.JPG

  Sladká odmena

 • DSCN8874.JPG

  Malé občerstvenie

 • DSCN8891.JPG

  Vystúpenie spevokolu Valčan

 • stavanie.jpg

  Účasť hasičov s aktívnym členom p. Hurtom Milanom

 • DSCN8859.JPG

  Stavanie mája

 • DSCN8878.JPG

  Stavanie mája

 • DSCN8884.JPG

  Máj pre dievčatá z Valče postavený


 

Fašiangy 2016

DHZ vo Valči pred začiatkom

DHZ vo Valči pred začiatkom

Aj nové bytovky sa neobišli

Aj nové bytovky sa neobišli

Pod Dielcom

Pod Dielcom

Večerná zábava s úvodným programom

Večerná zábava s úvodným programom


 
 
Polnočné vystúpenie

Polnočné vystúpenie


 

DHZ pri čistení komunikácie pri výstavbe kanalizácie v obci

Výstavba kanalizácie vo Valči bola minulý týždeň sprevádzaná nepriaznivým počasím. Dážď, ťažké mechanizmy, stroje spôsobili na cestách blato. Občania museli strpieť komplikácie hlavne pri doprave po miestnych komunikáciách, nepohodu a zhoršenie kvality životného prostredia. Ďakujem za vašu trpezlivosť.

Miestni hasiči sa zapojili do odstraňovania blata z ciest. V sobotu 24.10.2015 novou hasičskou technikou vyčistili miestne komunikácie od pamätníka SNP po Obecný úrad vo Valči, za čo im patrí verejné uznanie a vďaka.

                                                                                 JUDr. Mária Ondráčková, starostka obce


 
 • dhz7.jpg

 • dhz1.jpg

 • dhz2.jpg

 • dhz3.jpg

 • dhz4.jpg

 • dhz5.jpg

 • dhz6.jpg


 

Prvý hasičský tábor DHZ Valča

DSCN0563 (640x480).jpg

Prvý hasičský tábor organizovaný pod záštitou DHZ Valča, konaný 03. - 07.08.2015 vo Valčianskej doline na obecnej chate. V prvom ročníku sa nám prihlásilo 16 detí, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Tábor organizovali naše ženy a členovia DHZ. Deti mali vymyslené aktivity, na ktorých sa nenudili boli stále v pohybe a hlavne bez mobilov, televízorov.... Mali na každý deň nejaké úlohy napríklad:

 

1. deň - zoznamovanie, vymýšľanie pokriku, plagáty a potom ukážka hasičov
2. deň - maľovanie svojich tímových tričiek, celodenné súťaže na Snowlande a večer mali nočnú súťaž
3. deň - celodenná túra na zrúcaninu hradu v Kláštore pod Znievom
4. deň - túra do Slovian, kde nás čakal traktor, ktorý nás doviezol na kone, motorky a štvorkolku, na ktorých sa deti vozili. Po návrate na chatu sa išli kúpať do hotela Impozant a večer ich čakala rozlúčková diskotéka.
Každý večer sme sedeli a hrali spoločenské hry a aktivity so svojimi animátormi.
Chceli by sme sa zároveň touto cestou poďakovať sponzorom, vďaka ktorým sme mohli tento tábor zrealizovať a to: Starostke obce Valča - za bezplatné prenajatie obecnej chaty, rodine Kubalovej a Greňovej - za mäso a zeleninu, Lukášovi Móricovi a hotelu Impozant - za možnosť sa kúpať s deťmi v bazéne, Eduardovi Matulovi a Marošovi Mišurovi - za zabezpečenie jazdy na motorke a štvorkolke, Kike Matulovej a Zuzke Rybárovej - za umožnenie jazdy na koňoch, DHZ Valča - za finančný príspevok.
Veľké Ďakujeme!
Sme radi, že nám rodičia zverili svoje deti a ďakujeme deťom za ich spoluprácu pri aktivitách a výletoch. Sme radi, že tábor zožal taký úspech a teší nás, že naň počujeme dobré ohlasy. A na záver sme pre vás pripravili ukážku z nášho tábora.


VEĽKÉ ĎAKUJEME
deti a mládež Dobrovoľného hasičského zboru Valča.


 
 • IMG_20150806_124313 (640x480).jpg

 • DSCN0862 (640x480).jpg

 • DSCN0552 (640x480).jpg


 

Hasičská súťaž o pohár starostky obce

Dňa 25.7.2015 sa konala v športovom areáli Dielec hasičská súťaž o pohár starostky Obce Valča, ktorej sa zúčastnilo 6 družstiev z okolitých dedín. Boli to družstvá z Beníc, Rakova, Koštian nad Turcom, Blažoviec a dve domáce družstvá. Súťažiaci boli rozdelení do dvoch kategórií: ženy a muži. 
V kategórii ženy súťažilo družstvo z Blažoviec, ktoré obsadilo 1. miesto (s časom 17,84), domáce družstvo žien obsadilo 2. miesto (s časom 19,90) a ženy z Koštian nad Turcom obsadili 3. miesto (s časom 21,06).
V kategórii muži súťažilo družstvo z Beníc, ktoré obsadilo 1. miesto (s časom 20,72), družstvo z Rakova obsadilo 2. miesto (s časom 22,66) a domáce družstvo obsadilo 3. miesto (s časom 24,32). 
Putovný pohár starostu obce si domov odnieslo družstvo žien z Blažoviec. 
Napriek premenlivému počasiu prebehla súťaž bez najmenších komplikácií.
 


 
 • unnamed1.jpg

 • unnamed3.jpg

 • unnamed4.jpg

 • unnamed5.jpg

 • unnamed6.jpg

 • unnamed7.jpg

 • unnamed8.jpg

 • unnamed9.jpg

 • unnamed10.jpg

 • unnamed11.jpg

 • unnamed12.jpg

 • unnamed.jpg


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Cestovný poriadok Valča - Martin a späť je v priložených súboroch. Ďalšie spojenia vyhľadáte kliknutím na hlavičku CESTOVNÝ PORIADOK.

regionálne vysielanie z Turca

webygroup
ÚvodÚvodná stránka