Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Valča, okres Martin, Valčianska dolinaHľadať
 
 

Fitness

Kontakty

fitko

VALČIANSKE FITNESS v PREVÁDZKE denne od 5:00 do 21:00 hod.

Vedúci výboru: Peter HURTA

 

Prevádzkový poriadok FITNESS CENTRA

Prevádzkový poriadok stanovuje pravidlá využívania fitnes centra (používanie strojov a nástrojov), dostupných vo vyhradených priestoroch Kultúrneho domu, zriadené obcou Valča.

Čl. I. 
Právo na prístup

1. Fitnes centrum je k dispozícii všetkým obyvateľom obce Valča.

Čl. II. 
Registrácia používateľa

1. Záujemca, ktorý má právo na prístup, svojím podpisom potvrdí v Knihe návštev, že sa oboznámil s Prevádzkovým poriadkom fitnes centra a súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov. Kniha návštev je uložená a vedená v určených priestoroch fitnes centra. 
2. Každý člen sa zaregistruje v klube a zaplatí členské 24,- €/rok (v prípade registrácie počas roka sa členské určí na základe počtu prislúchajúcich mesiacov, počas ktorých bude nový člen využívať fitnes centrum) 
3. V Knihe návštev uvedie návštevník všetky údaje, ktoré umožnia jeho identifikáciu, a to meno a priezvisko a úplnú adresu trvalého bydliska.

Čl. III. 
Evidencia

1. V Knihe návštev vyznačí návštevník okrem údajov požadovaných v čl. II, bod 3, dátum, čas príchodu a čas odchodu. 
2. Pravdivosť týchto údajov potvrdzuje používateľ svojím podpisom.

Čl. IV. 
Účel posilňovne

1. Účelom fitnes centra je umožniť obyvateľom obce Valča možnosť pravidelného a aktívneho cvičenia a posilňovania.

Čl. V. 
Režim používania posilňovne

1. Kľúče od fitnes centra si môže návštevník vyzdvihnúť u členov organizačného výboru (Juraj Vojtyla – Valča 209, Miroslav Korauš – Valča 347, Peter Hurta – Valča 287). 
2. Za prípadné zranenie si je zodpovedný každý návštevník sám. 
3. Vo fitnescentre je dovolené konzumovať nealkoholické nápoje. 
4. Členovia organizačného výboru i starosta obce si vyhradzuje právo kontroly dodržiavania prevádzkového poriadku a údajov uvádzaných návštevníkom v Knihe návštev.

Čl. VI. 
Povinnosti

1. Vo fitnes centre je potrebné dodržiavať poriadok a čistotu (pred odchodom dať telocvičňu do pôvodného stavu, skontrolovať a pozatvárať okná).
2. Pri príchode do fitnes centra je nutné sa prezuť do prezúvok. 
3. S nástrojmi a náradiami fitnes centra zaobchádzať zodpovedne a šetrne. 
4. Príslušné stroje možno používať len podľa pokynov z návodov na použitie. 
5. Pri zistení akýchkoľvek porúch či poškodení je nutné ihneď informovať členov organizačného výboru.
6. Nekonzumovať potraviny (s výnimkou tekutín).

Čl. VII. 
Obmedzenia

1. V telocvični je zakázané jesť, fajčiť a konzumovať alkoholické nápoje. 
2. S náradím fitnes centra je zakázané opúšťať miestnosť fitnes centra.
3. Nerušiť spolu cvičiacich hlasným rozprávaním.
4. V prípade, skončenia s cvičením, je zakázané zdržiavať sa vo fitnes centre zbytočne dlho.
5. Do fitnes centra je zakázaný vstup osobám:
a. so zdravotným stavom, ktorý vylučuje bezpečne prevádzkovať športovú, alebo fyzicky namáhavú činnosť, 
b. v podnapitom stave,
c. pod vplyvom akýchkoľvek omamných, alebo psychotropných látok,
d. v špinavom oblečení, alebo zjavne nevhodnom oblečení,
e. osoby, ktorým Prevádzkovateľ udelil zákaz vstupu /viď bod. 9 tohto článku/,
f. deti do 15 rokov veku.

Čl. VIII. 
Sankcie za porušenie

1. V prípade akéhokoľvek porušenia tohto prevádzkového poriadku možno návštevníkovi odoprieť prístup do fitnes centra. 
2. Návštevník je povinný náklady na odstránenie spôsobenej škody uhradiť v plnej výške.
3. Závažné alebo sporné prípady porušenia tohto prevádzkového poriadku rieši organizačný výbor s kompetentnými osobami.

Organizačný výbor:

Vedúci výboru:    Hurta Peter -   vedúci výboru

Členovia:             Vojtyla Juraj, Korauš Miroslav, Oravec Matej

Pokladníčka:       Oravcová Mária


 

JÚL 2016 - päť rokov od otvorenia Valčianskeho fitness centra

Priestory Valčianskeho fitness centra boli vybudovane v rámci prestavby obecného úradu, ktorý bol financovaný z fondov európskej únie. Dodržiavanie podmienok zmluvy bolo nevyhnutnou podmienkou. Priestory dnešného fitness boli nevyužívané, preto som podal  návrh na obecnom zastupiteľstve na vybudovanie fitness centra a bolo mi vyhovené.

Vymyslieť chod fitness centra nebolo ľahké. Zariadenie na cvičenie, a hlavne, bezproblémové fungovanie a návštevnosť v objekte.

Dali sme dohromady nový kolektív ľudí, ktorí to dokázali zrealizovať. Stálo nás to veľa voľného času ale aj vlastných finančných zdrojov.

Boli sme nadšencami tohto športu. Vzorom nám bol p. Svetozár Pavlík, ktorý je občanom Valče, je nespornou trénerskou legendou, s menom ktorej sa spájajú úspechy mnohých kulturistov aj fitnessiek Slovenska. Založili  sme  výbor v zložení: Peter Hurta, Juraj Vojtyla, Miroslav Korauš, Lucka Kalichová pokladníčka, ktorú neskôr nahradila Majka Oravcová.

Vďaka patrí Jurajovi Vojtylovi a Miroslavovi Koraušovi, u ktorých sme vyrobili všetky stroje na cvičenie. Menšie práce sa vykonávali v garáži Petra Hurtu.

Bolo vyrobené veľké množstvo strojov, ako sú napr. sklopné lavice, lavica na tlak, protismerne kladky, dve reťazové kladky, multipress l eg press, klietka na drepy, stroj na lýtka a chrbát, kombinovaná predkopávačka so zakopávačkou, ako aj veľký počet jednoručiek so stojanmi.

Najnovším strojom je kombinovaný stroj na cvičenie v sede z dielne Juraja Vojtylu.

Za spolupráce s Junior Klubom v Martine sa podarilo realizovať nákup do posilňovne - špeciálna guma na podlahu.

Pre veľké množstvo záujemcov, cca 60 registrovaných členov ročne, ale hlavne pre množstvo strojov a cvičebných pomôcok sa využíva aj ďalšia miestnosť, kde sú umiestnené  trenažéry - bežecké, cyklistické a stroje na aeróbne aktivity, ktoré využívajú hlavne ženy.

Dnes máme k dispozícií krásne fitness centrum a jeho priestory Vám prinášame na priložených fotografiách.

Peter Hurta – vedúci fitness oddielu


 
 • fitnes8.jpg

  Bradlá, Hrazda, Stroj na lýtka

 • fitnes9.jpg

  Stojan na drepy

 • fitnes10.jpg

  Protismerné kladky

 • fitnes11.jpg

  Bežecké pásy

 • fitnes12.jpg

  Stacionárne bicykle, Stepper

 • fitnes1.jpg

  Multipress

 • fitnes2.jpg

  Jednoručky

 • fitnes3.jpg

  Benchpress

 • fitnes4.jpg

  Lavičky

 • fitnes5.jpg

  Činky

 • fitnes6.jpg

  Legpress, Stroj na zakopávanie a predkopávanie

 • fitnes7.jpg

  Stroj na prsia a chrbát


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Cestovný poriadok Valča - Martin a späť je v priložených súboroch. Ďalšie spojenia vyhľadáte kliknutím na hlavičku CESTOVNÝ PORIADOK.

regionálne vysielanie z Turca

webygroup
ÚvodÚvodná stránka