Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Valča, okres Martin, Valčianska dolinaHľadať
 
 

Informácie o komisiách

Obecné zastupiteľstvo Obce Valča na zasadnutí dňa 13.12.2018 schválilo nasledujúce komisie pre volebné obdobie 2018 – 2022:

 

Uznesenie  č. 17/2018

Obecné zastupiteľstvo obce Valča

Zriaďuje pre volebné obdobie rokov 2018 – 2022 komisiu v zmysle zákona  č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Volí jej členov   Peter Hurych – predseda,  Monika Migátová – člen, Milan Kulich, Štefan Varchol, Jozef Balek

 

Uznesenie č. 18/2018:

Obecné zastupiteľstvo obce Valča

Zriaďuje  na  volebné obdobie v rokoch 2018 – 2022 volebnú komisiu

Volí jej členov Ing. Martin Martvoň – predseda,  členovia Monika Migátová, Peter Hurych,

ukladá volebnej komisii dohliadať na priebeh volieb, vykonať v priebehu tajného hlasovania sčítanie hlasov a podať obecného zastupiteľstvo obce Valča správu o výsledku volieb.

 

Uznesenie č. 19/2018:

Obecné zastupiteľstvo obce Valča

zriaďuje  pre volebné obdobie rokov 2018 – 2022 návrhovú komisiu

volí  jej členov Peter Hurych – predseda, Milan Kulich – člen, Ing. Martin Martvoň – člen,

ukladá návrhovej komisii sledovať priebeh rokovania obecného zastupiteľstva, predkladať k prerokovaným bodom programu a postupu rokovania návrhy uznesení.

 

 Uznesenie č. 20/2018:

Obecné zastupiteľstvo obce Valča

komisiu pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie.

Určuje náplň práce komisie

zaujíma stanoviska k architektonickej úprave verejných priestranstiev

       c) Volí predsedu komisie Milan Kulich, členovia komisie Jozef Balek, Ing. Arch. Jozef  Pavle,  Štefan Varchol, Ing. Vladimír Povoda

 

Uznesenie č. 21/2018:

            Obecné zastupiteľstvo obce Valča

             a)  zriaďuje komisiu pre verejný poriadok, obchod, služby a dopravu,

              b) Určuje náplň práce komisie

rieši sťažnosti, podnety občanov v oblastiach obchodu, služieb a dopravy v súlade so zákonom o priestupkoch,

podáva návrhy k eliminovaniu negatívnych javov v obci,

rieši problémy odpadového hospodárstva,

kontroluje miestne komunikácie

zaujíma stanoviská  k materiálom prerokovávaných  na obecnom zastupiteľstve týkajúcich sa  oblasti komisie

 

Volí predsedu komisie:  Monika Migátová, členovia Ing. Martin Martvoň, Štefan Varchol

 

Uznesenie č. 22/2018:

           Obecné zastupiteľstvo obce Valča

            a)  zriaďuje komisiu pre školstvo, kultúru a šport,

             b) určuje náplň práce komisie

spolupracuje s vedením základnej školy a materskej školy a predkladá návrhy na zvýšenie a udržanie kvality vzdelávania a mimoškolského procesu,

spolupracuje pri organizovaní školských, športových a kultúrnych podujatí obecného a školského charakteru,

aktivizuje mládež do záujmovej krúžkovej činnosti,

spolupodieľa sa spracovaní plánu kultúrnych, spoločenských a športových podujatí obce,

dáva odporúčania na poskytnutie  dotácií pre vzdelávanie, kultúru a šport v rámci rozpočtu obce

zaujíma stanoviská  k materiálom prerokovávaných  na obecnom zastupiteľstve týkajúcich sa  oblasti komisie

predsedu komisie predseda Štefan Varchol, členovia  PhDr. Katarína Tomášová, Monika Migátová,

 

Uznesenie č. 23/2018:

Obecné zastupiteľstvo obce Valča

 zriaďuje sociálno – ekonomickú komisiu.

Určuje náplň práce komisie

Predkladá návrhy  k poskytovaniu sociálnych služieb a sociálnej starostlivosti v obce,

spolupracuje  pri organizovaní osvety v oblasti dôchodkového, sociálneho a zdravotného zabezpečenia občanov obce,

spolupracuje pri spracovaní komunitného plánu sociálnych služieb obce,

vyjadruje sa k ekonomickým záležitostiam obce,

spolupracuje pri príprave rozpočtu obce

zaujíma stanoviská  k materiálom prerokovávaných  na obecnom zastupiteľstve týkajúcich sa  oblasti komisie

      c) Volí predsedu komisie PhDr. Katarína Tomášová, členovia Peter Hurych, Elena Frličková

 

 

 

 

 

 


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Cestovný poriadok Valča - Martin a späť je v priložených súboroch. Ďalšie spojenia vyhľadáte kliknutím na hlavičku CESTOVNÝ PORIADOK.

regionálne vysielanie z Turca

webygroup
ÚvodÚvodná stránka