Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Valča, okres Martin, Valčianska dolinaHľadať
 
 

Príhovory starostky

Novoročný príhovor 2017

Vážení a milí spoluobčania,

každoročne prežívame prvé hodiny nového roku v slávnostnej atmosfére. 

       Keď hodnotíme uplynulý rok konštatujem, že vo Valči  k dnešnému dňu žije 1670  občanov, narodilo sa  14 detí,  zomrelo 13 občanov,  prisťahovalo sa 46 ľudí, odsťahovalo sa 17 ľudí.  Tešíme z vybudovanej kanalizácie, zo zaasfaltovaných obecných ciest, z nového ledkového verejného osvetlenia, z meračov rýchlosti, zo získania druhého miesta za najlepšiu webovú stránku obce či z bohatého kultúrneho, športového a duchovného života.

Moje poďakovanie patrí poslancom obecného zastupiteľstva, pracovníkom obecného úradu, učiteľom,  spoločenským organizáciám, farskému úradu za prácu vykonanú na poliach   ich  pôsobnosti a pri reprezentovaní našej obce za jej hranicami.

Zvlášť chcem poďakovať tým našim občanom, ktorí dobrovoľne svojou prácou pomohli pri  úprave  a skrášľovaní  životného prostredia, pri organizovaní kultúrneho, športového a duchovného  života ako aj  pri ostatných prácach v prospech našej dediny.

           Máme na čom vo Valči  stavať aj v tomto  roku.  Je potrebné v našej obci podľa finančných  možností  hlavne budovať  chodníky, rekonštruovať materskú školu a ďalšie  investície, na ktoré budeme využívať projekty zo strany štátu.  Na  uskutočnenie  týchto cieľov  je potrebné veľa úsilia, práce, projektov, ale i dobrej vôle, spolupráce, ochoty a tolerancie nás všetkých.

Budúcnosť našej obce je v našich rukách.  Nájsť správnu cestu si vyžaduje umenie presvedčiť sa navzájom o správnosti krokov a prijať správne rozhodnutia. Som presvedčená, že spoločne s Vami sa nám bude dariť túto neľahkú úlohu správne vykonávať.

         Nepochybujem, že v mnohých prípadoch je ťažké rozlíšiť veci, ktoré je možné  meniť.  Prajme si spoločne, aby schopnosť pokojného spolunažívania bola každodennou súčasťou v našej obci.

         V roku 2017 Vám milí spoluobčania v mene obce, ako aj v mene svojom želám veľa síl a šťastia v každodennom živote, lásku, pokoj, božie požehnanie  pevné zdravie a pohodu všedných dní. Nech  sa naše deti a mladá generácia a vy všetci  môžete dlho tešiť z prítomnosti vašich najbližších. Želám Vám, aby sme sa všetci stali zárukou toho, čo má v našich životoch skutočnú cenu. 

           Milí spoluobčania,  prajem  Vám  požehnaný, úspešný a láskou naplnený rok 2017.

                               

                                                                                              JUDr.  Mária Ondráčková

                                                                                                          starostka


 

Vianočný príhovor

Vážení spoluobčania,  dovoľte mi prihovoriť sa k Vám v deň štedrého večera.

Čas Vianoc  to je  čas sviatočný, čas výnimočný, čas priam zázračný. Vošiel do našich príbytkov so všetkým, s čím si spájame najkrajšie sviatky roka.

 Vianoce vnímame  ako spolupatričnosť so svojimi blízkymi a  uvedomujeme si silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. Vianočný čas má svoje neopísateľné čaro pre každého, kto sa nepozerá iba očami, ale aj srdcom,  vianočný čas  je príležitosťou zastaviť sa a pozrieť sa do hĺbky svojej duše.

V našich dušiach nech sa nám  rozhostí krásny pocit, na sviatočnom  stole nech rozvonia ryba, či iné dobroty  a Štedrý večer nech  vo vašich rodinách  zanechá  stopu pohody a radosti. Spoločne prežité chvíle radosti, pokory a odpustenia sú tým najkrajším darčekom, ktorý si môžeme dať. Našim deťom želám, aby pod vianočným stromčekom našli  od Ježiška  ten najkrajší darček, ktorý si vysnívali.

Prajem vám, aby ste sa  čo najdlhšie tešili  z prítomnosti svojich blízkych a tak čerpali  jedinečnú silu  v kruhu rodiny a priateľov. Mnohí z nás si isto spomenú aj na svojich blízkych, ktorí sú ďaleko, ba dokonca už  nie sú medzi nami, ale stále žijú v našich srdciach a spomienkach.

Úprimne  želám našej dedine, aby v nej  tíško zneli koledy, naše slovenské tradície,  vychutnajme si ich so všetkým čo k nim patrí.

Vo svojom mene ako i v  mene obecného zastupiteľstva a  pracovníkov obecného úradu, chcem pozdraviť všetkých Valčanov,  naše deti a mládež, našich rodákov,  ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu zúčastniť doma vianočných sviatkov. Pozdravujem aj návštevníkov obce, ktorí  v nej  prežívajú tieto sviatočné chvíle medzi svojimi najbližšími. Zvlášť pozdravujem našich chorých a osamelých občanov, či sú teraz v nemocniciach alebo doma sami, alebo pri svojich najbližších a prajem im  veľa síl a skoré uzdravenie.

Milí spoluobčania,

chcem Vám všetkým poďakovať  za množstvo vykonanej práce pri fungovaní vašich domácností, Ďakujem Vám  za pomoc a podporu pri budovaní našej obce. Je mi  cťou  s vami  žiť a pracovať.

Prajem Vám všetkým ešte raz požehnané a príjemné prežitie vianočných sviatkov.


 

Advent 27.11.2016

Vážený pán farár,  milé dámy , vážení páni, spoluobčania

Všetkých vás srdečne vítam na tomto slávnostnom predpoludní.

Dnes v  prvú adventnú nedeľu  sa stretávame pri stromčeku  a adventnom  venci, ktoré sú predzvesťou najkrajších sviatkov.

S nehou a v tichosti sa  blíži k nám čas vianočný, výnimočný, zázračný. Blíži sa do našich domovov, príbytkov, do našich duší, k deťom, príbuzným, priateľom a známym. Čas, kedy sa aspoň na chvíľu snažíme zastaviť sa a vychutnať si čaro Vianoc.

Čas adventný je časom  odpočinku a dobrej nálady, ale aj solidarity, podpory tých, ktorí sú osamotení či nešťastní. Je to čas  aj o medziľudských  a susedských vzťahoch, je príležitosťou na zmierenie, tiež  na vďačnosť, možnosťou poďakovania sa tým, s ktorými sa stretávame, pracujeme, žijeme.  Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľate  na  zlepšovaní života vo Valči.

Prežívame prvé dni adventného obdobia preto mi dovoľte popriať Vám a vašim  rodinám  pokoj, pohodu týchto dní a splnenie všetkých očakávaní, ktoré si s týmto obdobím  všetci spájame.

Prosím pána farára  Štefana Barillu o požehnanie  adventného venca  a vianočného stromčeka.  


 

Mesiac úcty k starším - príhovor starostky

 Október – mesiac úcty k starším

Jeseň,  to je nádherný čas, kedy je  príroda odetá  do pestrofarebných šiat. Október  nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Je ňou úcta k starším. Úcta k tým, ktorí ste tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k vám, milí naši otcovia, mamy a naši prarodičia. Seniorský alebo dôchodcovský vek?

To nie je len obdivuhodný vek, vráskami ozdobená tvár a nekonečný počet zážitkov. To je hlavne  nesmierne množstvo skúseností, pokora, rozvaha a nadhľad a plnohodnotne prežitý  doterajší život.  Oslavujme preto cestu, ktorou kráčate, Oslávme teda to, kam vás priviedla táto cesta so šťastím a láskou, ktorá vás neustále obohacuje.

Skláňame sa v úcte pred rokmi, ktoré ste naplnili činmi aj pre blaho našej obce, ktorú   staviame ďalej na základoch, ktoré ste jej dali vy aj vašou nezištnou dobrovoľníckou  prácou. V tejto oblasti ste nám veľkým vzorom a máme  sa od vás čo učiť. Veľmi pekne vám za to ďakujeme.

Starší ľudia nie ste menejcenní, máte síce určité zdravotné ťažkosti, mnohí aj zložité životné pomery, ale napriek tomu,  je vo vašich očiach  spokojnosť a radosť. Ste krásni aj vďaka   svojej životnej múdrosti.

Prebieha mesiac, kedy si vás  s úctou a láskou  pripomíname. Všetkým  vám  prajem, aby vaši blízki mali nielen v tomto mesiaci,  ale  aj   po celý rok  pochopenie pre vašu neistú chôdzu, trasľavé ruky, váš zhoršujúci sa zdravotný stav, aby vždy stáli pri vás tak, ako ste   vy stáli pri svojich deťoch, v dobrom aj v zlom.

Dovoľte, aby som vám v mene našej obce, poslancov obecného zastupiteľstva ale aj v mojom mene z úprimného srdca zaželala božie  požehnanie, pevné zdravie, veselú myseľ, veľa spriaznených blízkych priateľov a len tie najlepšie medziľudské vzťahy, dlhý život, vďačnosť a pomoc vašich detí. Nech je jeseň vášho života slnečná, plná lásky a pochopenia zo stany vašich najbližších.

 

                                                                                    JUDr. Mária Ondráčková

                                                                                                starostka

 


 

72. výročie SNP

Mílé dámy, vážení páni, milá mládež

Dnes sme sa stretli, aby sme si pripomenuli 72. výročie Slovenského národného povstania. Slovenské národné povstanie  je  najdôležitejším národným sviatkom v novovekých dejinách Slovenska. Naši predkovia  sa vzopreli fašizmu, aj keď riskovali vlastné životy.  Vďaka nim sa  náš národ  jasne  prihlásil k hodnotám ľudskosti, znášanlivosti a mieru.  Je dôležité, aby sme si každý rok pripomínali, že aj v našich horách vznikali partizánske skupiny a tábory.  V Slovianskej doline   v tom čase pôsobila  partizánska  brigáda Jána Žižku.  V  Bazovej vo Valčianskej doline  pôsobil záchytný sústreďovací tábor, z ktorého rozdeľovali skupiny partizánov do ďalších táborov v Turci. Tábor v Bazovej  pozostával z dvoch väčších drevených bunkrov, v ktorých postupujúci partizáni  nachádzali prístrešie.

Vo Valči  v tom období  snáď nebolo domu, kde by obyčajní ľudia  neposkytli partizánom potraviny, oblečenie, prenocovanie a inú pomoc. Nebudem spomínať   mená a priezviská  Valčanov, aby som na niekoho nezabudla,  pretože  všetci občania našej dediny, žijúci v tom období si zaslúžia  našu úctu a vďaku.  V súčasnosti   sú už len hory a partizánske bunkre  svedkami tohto obdobia.

Často počujeme, že o SNP sa zaujímajú iba starší ľudia. Verím, že aj  mládež  si je vedomá toho, že  žijeme slobodne  aj vďaka odvahe  a hrdinskosti  partizánov aj obyčajných ľudí, ktorí položili  svoje životy práve v SNP.  Je nevyhnutné pripomínať si tento sviatok, aby nevymizol z našej pamäti. Je dôkazom toho, že naši predkovia, Valčania,  sa nebáli vziať svoj osud do vlastných rúk.

Slovenské národné povstanie nech je pre nás pripomenutím, že demokraciu a slobodu treba neustále ochraňovať. Ctime a vážme  si slobodu, nebuďme ľahostajní  k akémukoľvek násiliu, ktoré pácha človek na človeku. 

Česť pamiatke všetkým,  ktorí vybojovali  našu slobodu.

 


 

Novoročný príhovor starostky obce

Vážení a milí spoluobčania,

každoročne prežívame prvé hodiny nového roku v slávnostnej atmosfére.  Vyslovujeme želania pre rok, ktorý budeme žiť vo vzájomnej spolupatričnosti našich všedných dní.

Rok, ktorý sme prežili v každodenných radostiach i trápeniach, zostane už len v našic spomienkach a v našich osobných činoch. Určite ho každý z nás napĺňal podľa svojich vlastných predsavzatí, či už v rodinnom, osobnom alebo v pracovnom živote.

Napriek  uponáhľanej  dobe, v ktorej žijeme, napriek vyšším požiadavkám na ľudí a techniku som presvedčená, že zveľaďovať a zvyšovať úroveň kvality života v našej obci sa nám spoločnými silami darí.

Na prahu nového roku sa chcem poďakovať vám všetkým, ktorým záleží na rozvoji našej obce a ktorí ste sa v uplynulom roku akýmkoľvek spôsobom a rozsahom  pričinili o jej rozvoj a zveľadenie, o obohatenie jej kultúrneho i duchovného života. Budúcnosť našej obce je v našich rukách.

Mnohé v našej obci je potrebné vybudovať, vylepšiť a skrášliť. Na to je potrebné veľa úsilia, práce, projektov, ale i dobrej vôle, spolupráce, ochoty a tolerancie.

Nájsť správnu cestu si vyžaduje umenie presvedčiť sa navzájom o správnosti krokov a prijať správne rozhodnutia. Som presvedčená, že spoločne s Vami sa nám bude dariť túto neľahkú úlohu správne vykonávať.

Nepochybujem, že v mnohých prípadoch je ťažké rozlíšiť veci, ktoré je možné  meniť.  Prajme si spoločne, aby schopnosť pokojného spolunažívania bola každodennou súčasťou v našej obci.

Koľko energie vynakladáme v zápase o hmotný blahobyt a ani nepostrehneme, ako nebadane strácame to skutočné bohatstvo – priateľstvo, pokoj duše a pocit zmysluplnosti vlastného života. Skúsenosť niekoľkých tisícročí nám pripomína, že kým sa duchovné záujmy nedostanú na popredné miesto v našom osobnom živote, ale aj v živote našej spoločnosti, ťažko môžeme očakávať, že sa pretvorí naše okolie.

Niekto múdry kedysi povedal, že slová umožňujú vstúpiť do života iných, aby každý z nás povedal to, čo je skutočne dôležité. Je to čas pokúsiť sa rozpoznávať, čo sa zmeniť dá a nachádzať v sebe a v iných silu na tieto zmeny.  Je to čas uvedomiť si hodnoty a trvať na nich. Nebojme sa prekážok, dajú sa zdolať.

V roku 2016 Vám milí spoluobčania v mene obce,  svojich spolupracovníkov, poslancov obecného zastupiteľstva ako aj v mene svojom želám veľa síl a šťastia v každodennom živote, pevné zdravie a pohodu. Nech Vám robia radosť Vaše deti a vnuci. Nech  sa naše deti a mladá generácia a vy všetci  môžete dlho tešiť z prítomnosti vašich najbližších. Želám Vám, aby sme sa všetci stali zárukou toho, čo má v našich životoch skutočnú cenu. 

Prajem  Vám  požehnaný, úspešný a láskou naplnený rok 2016.

 


 

Vianočný príhovor starostky obce

 Milí spoluobčania,

dovoľte mi prihovoriť sa k Vám v deň štedrého večera.

Čas Vianoc  to je  čas sviatočný, čas výnimočný, čas priam zázračný. Vošiel do našich príbytkov so všetkým, s čím si spájame najkrajšie sviatky roka.

Vianoce vnímame  ako spolupatričnosť so svojimi blízkymi a  uvedomujeme si silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. Vianočný čas má svoje neopísateľné čaro pre každého, kto sa nepozerá iba očami, ale aj srdcom,  vianočný čas  je príležitosťou zastaviť sa a pozrieť sa do hĺbky svojej duše.

V našich dušiach nech sa nám  rozhostí krásny pocit, na sviatočnom  stole nech rozvonia ryba, či iné dobroty  a Štedrý večer nech  vo vašich rodinách  zanechá  stopu pohody a radosti. Spoločne prežité chvíle radosti, pokory a odpustenia sú tým najkrajším darčekom, ktorý si môžeme dať. Našim deťom želám, aby pod vianočným stromčekom našli  od Ježiška  ten najkrajší darček, ktorý si vysnívali.

Prajem vám, aby ste sa  čo najdlhšie tešili  z prítomnosti svojich blízkych a tak čerpali  jedinečnú silu  v kruhu rodiny a priateľov. Mnohí z nás si isto spomenú aj na svojich blízkych, ktorí sú ďaleko, ba dokonca už  nie sú medzi nami, ale stále žijú v našich srdciach a spomienkach.

Úprimne  želám našej dedine, aby v nej  tíško zneli koledy, naše slovenské tradície,  vychutnajme si ich so všetkým čo k nim patrí.

Vo svojom mene ako i v  mene obecného zastupiteľstva a  pracovníkov obecného úradu, chcem pozdraviť všetkých Valčanov,  naše deti a mládež, našich rodákov,  ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu zúčastniť doma vianočných sviatkov. Pozdravujem aj návštevníkov obce, ktorí  v nej  prežívajú tieto sviatočné chvíle medzi svojimi najbližšími. Zvlášť pozdravujem našich chorých a osamelých občanov, či sú teraz v nemocniciach alebo doma sami, alebo pri svojich najbližších a prajem im  veľa síl a skoré uzdravenie.

Milí spoluobčania, chcem Vám všetkým poďakovať  za množstvo vykonanej práce pri fungovaní vašich domácností, Ďakujem Vám  za pomoc a podporu pri budovaní našej obce. Je mi  cťou  s vami  žiť a pracovať.

Prajem Vám všetkým ešte raz požehnané, láskyplné, pokojné a príjemné prežitie vianočných sviatkov.


 

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

Cestovný poriadok Valča - Martin a späť je v priložených súboroch. Ďalšie spojenia vyhľadáte kliknutím na hlavičku CESTOVNÝ PORIADOK.

regionálne vysielanie z Turca

webygroup
ÚvodÚvodná stránka