Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Valča, okres Martin, Valčianska dolinaHľadať
 
 

Správne konania ochrany prírody

VÝRUB DREVÍN

Obec je povinná v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. 

Túto povinnosť bude obec plniť v lehote do 3 dní od začatia konania, v zmysle vyššie uvedeného zákona. Začiatkom konania je deň podania žiadosti.

Informácia bude obsahovať meno a adresu žiadateľa, rozsah výrubu, lokalitu, odôvodnenie a lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní.

Zverejnená informácia slúži v zmysle novely zákona týmto subjektom:

  • subjekt, ktorý má požadovanú právnu formu, je právnickou osobou (napr. občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iné),
  • subjekt, ktorého predmetom činnosti je, najmenej jeden rok, ochrana prírody a krajiny (§ 2 ods. 1 zákona o ochrane prírody),
  • subjekt, ktorý podal predbežnú žiadosť o účastníctvo podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody,
  • subjekt, ktorý písomne alebo elektronicky potvrdil svoj záujem byť účastníkom v začatom správnom konaní,

V prípade záujmu oprávnených subjektov o vstup do správneho konania, je potrebné túto požiadavku zaslať na Obecný úrad Valča, v uvedenej lehote.

Ak  začne  správne konanie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších prepisov, informáciu o jeho začatí si môžete pozrieť v nižšie uvedenom prehľade. 

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní je do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu:

Obec Valča, 038 35  Valča 375

alebo na email: podatelna@obecvalca.sk

 

Číslo konania Predmet konania Dátum zverejnenia informácie Dátum lehoty na potvrdenie byť účastníkom konania Poznámka
A/000192/2017/00064-EB42 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny lipa na parcele 1046/1 31.01.2017 07.02.2017 konanie začaté 26.1.2017
403/2017 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks smrek na parc.č. C 285 k.ú. Valča 17.8.2017 24.8.2017 konanie začaté 16.8.2017

 
Výrub stromov
ROKPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieDátum lehoty na potvrdenie byť účastníkom konaniaČíslo konaniaPoznámka
2018Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín - 2 ks-breza, smrek červený na parc.KN-C 700/219.2.201826.2.2018 konanie začaté 19.2.2018
2018Žiadosť o vydanie súhlasu 2ks strom jedľa biela na CKN 709/1 k.u. Valča22.10.201829.10.2018 konanie začaté 22.10.2018

Rozhodnutia k výrubu drevín 2017

Výrub drevín - p. Volko.pdf(506 kB)Výrub Volko
Výrub drevín - p. Paľovčík.pdf(497.3 kB)Výrub Paľovčík
Rozhodnutie výrub stromov.pdf(740.9 kB)Výrub Obec Valča
Rozhodnutie -výrub stromov 2.pdf(771 kB)Výrub Obec Valča
Rozhodnutie Dronštiaková Barbora.pdf(514.8 kB)Výrub Dronštiaková
Rozhodnutie Frlička Ján.pdf(521.4 kB)Výrub Frlička
Rozhodnutie Palovič Ľubomír.pdf(461.4 kB)Výrub Palovič
Rozhodnutie Slezáková Martina.pdf(453 kB)Výrub Slezáková
Rozhodnutie výrub lipy.pdf(639.4 kB)Výrub lipy

Rozhodnutia - výrub stromov

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Cestovný poriadok Valča - Martin a späť je v priložených súboroch. Ďalšie spojenia vyhľadáte kliknutím na hlavičku CESTOVNÝ PORIADOK.

regionálne vysielanie z Turca

webygroup
ÚvodÚvodná stránka