Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Valča.

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY 2018Vytlačiť
 

volby 2018

Vážení občania, oznamujeme Vám, že

predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018.

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ obce"), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Na tomto mieste Vám budeme postupne prinášať všetky informácie týkajúce sa volieb do orgánov samosprávy. 

1/   Informácia o počte obyvateľov:

Podľa § 171 ods. 9 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Obec Valča oznamuje, že ku dňu vyhlásenia volieb, t.j. k 10. júlu 2018  mala  1 716 obyvateľov.


2/   Informácia o počte poslancov a volebných obvodoch:

Obecné zastupiteľstvo vo Valči podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 24/2018 zo dňa 28.6.2018 určilo, že  Obecné zastupiteľstvo vo Valči bude mať celkom 7 /sedem/ poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode.


3/  VZN na umiestňovanie plagátov

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valča o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na území obce Valča

Schválené: 6.9.2017

Vyhlásené: 11.8.2017

Účinnosť: 1.10.2017

Kliknite na link:

https://www.obecvalca.sk/vseobecne-zavazne-nariadenie-obce-valca-o-vymedzeni-miest-na-umiestnovanie-volebnych-plagatov-a-inych-nosicov-informaciina-uzemi-obce-valca-2017-4-vz/mid/317146/.html#m_317146


4/  Zapisovateľ miestnej volebnej komisie

5/  Informácia o zaregistrovaní kandidátov

6/  Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva vo Valči

7/  Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu Obce Valča

8/  Vyhlásenie o vzdaní sa kandidatúry pre voľby starostu Obce Valča

9/  VÝSLEDKY


Tlačivá a vzory pre vedenie volebnej kampane najdete kliknutín  na link:

https://www.minv.sk/?oso18_vzory6


Vzory kandidátnych listnín  a príloh ku kandidátnym listinám nájdete kliknutím  na link:

https://www.minv.sk/?oso18_vzory3


Informácia pre nezávislých kandidátov a vzory kandidátnych listín nájdete kliknutím na link:

https://www.minv.sk/?oso18_info3

 


Všetky  informácie nájdete na linku:https://www.minv.sk/?volby-oso2018

 


 
 

  • Piatok2814graphic-icon
  • Sobota2814graphic-icon
  • Nedeľa2914graphic-icon

Cestovný poriadok Valča -Martin a späť je v priložených súboroch. Ďalšie spojenia vyhľadáte kliknutím na hlavičku CESTOVNÝ PORIADOK

Valča-Trnovo-Martin a späť 506408_2017-12-10.pdf (139.6 kB)
Valča-Príbovce-Martin a späť 506410_2017-12-10.pdf (129.8 kB)

regionálne vysielanie z Turca

dnes je: 18.8.2018

meniny má: Elena, Helena

webygroup

Úvodná stránka