Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Valča, okres Martin, Valčianska dolinaHľadať
 
 

Základná škola

Kontakty

škola.jpgNaša ZŠ už od roku 1994 realizuje program Integrovaného tématického vyučovacieho procesu ako jedna z prvých škôl na Slovensku.Vďaka svojím aktivitám získala zvučné meno medzi školami na Slovensku. Jej pedagógovia pôsobili ako lektori pedagogického vzdelávania. Svedčia o tom ocenenia školy samotnej a jej pedagógov.

 

 

 

Riaditeľka Základnej školy Valča:                                   Mgr. Vlasta  Zajíčková  od 25.8.2017

Adresa:                                                                           Základná škola , 03835 Valča č. 81

Telefón:                                                                           043/4294101

Email:   zakladnaskola@obecvalca.sk, zsvalca@azet.sk

web stránka:   www.zsvalca.edupage.org

 

Pedagogický zbor v školskom roku 2018/2019:

Učitelia:                                                Mgr.Alexandra Zajíčková                                              

                                                              Mgr. Vlasta Zajíčková 

                                                               Mgr. Katarína Dózsová 

                                                               Mgr. Lívia Košová

                                                               Mgr. Štefan Barilla 

                                                               Mgr. Veronika Maslíková

Vychovávateľky:                                     Mgr. Zuzana Piňáková

                                                               Barbora Búgelová                                                       

Pracovníci:                                             Andrea Baková vedúca ŠJ

                                                               Jana Glossová - hlavná kuchárka

                                                               Jozefína Úšelová - školníčka

                                                               Michaela Kulichová - pomocná sila čiastočný úväzok

Organizácia vyučovania na ZŠ Valča v školskom roku 2019/2020

Organizácia vyučovania  2 vyučovacie bloky ( 1 vyučovací blok = 90 minút )

1. vyučovací blok     7,45 hod. do 9,15 hod.

Prestávka od 9,15 hod do 9,45 hod. 30 minút

2. vyučovací blok    9,45 hod. do 11,15 hod.

Prestávka od 11,15 hod. do 11,35 hod.  20 minút

5. hodina 11,35 hod. do 12,20 hod.

Prestávka 12,20 hod. do 12,30 hod. 10 minút

6. hodina 12,30 hod. do 13,15 hod. ( majú len  štvrtáci 1krát do týždňa )

 

Organizácia vyučovania  1 vyučovací  blok

1. vyučovací blok 7,45 do 9,15 hod.

Prestávka  od 9,15 hod do 9,45 hod. 30 minút

3. hodina 9,45 hod. do 10,30 hod.

Prestávka 10,30 hod. do 10,40 hod. 10 minút

4. hodina  10,40 hod. do 11,25 hod.

Prestávka 11,25 hod. do 11,35 hod. 10 minút

5. hodina 11,35hod. do  12,20 hod.

Prestávka 12,20 hod. do 12,30 hod. 10 minút

6. hodina 12,30 hod. do 13,15 hod.


 

Charakteristika školy

Informácia zriaďovateľa

Základná škola vo Valči v školskom roku 2018/2019 má nasledovný počet žiakov:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. trieda

12 žiakov    -   Mgr. Vlasta Zajíčková, triedna učiteľka

2. trieda

13 žiakov    -   Mgr. Veronika Maslíková, triedna učiteľka

3. trieda

16 žiakov    -   Mgr. Lívia Košová, triedna učiteľka

4. trieda

11 žiakov    -   Mgr. Katarína Dózsová, triedna učiteľka

Dvoch žiakov má škola študujúcich v zahraničí – Anglicko.

Spolu je v školskom roku 2018/2019               54 žiakov.

Školský klub detí pri ZŠ Valča má dve oddelenia:

----------------------------------------------------------------------

Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v Základnej škole Valča  určil zriaďovateľ Všeobecne záväzným nariadením č. 02/2014 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valča.

Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v základnej  škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valča hotovostne do rúk vychovávateľky Mgr. Zuzany Piňákovej,  a to vždy do 15.dňa v mesiaci sumou vo výške 7 € za jedno dieťa.

1. oddelenie

žiaci 1. ročníka  a 3. ročníka  - vychovávateľka Mgr. Zuzana Piňáková

2. oddelenie

žiaci 2. ročníka a 4. ročníka - vychovávateľka Petra Krupčíková

Členovia Rady školy:

-------------------------------

Mgr. Katarína Dózsová, predsedníčka, zvolená za pedagogických zamestnancov

Jana Glossová, zvolená za nepedagogických zamestnancov

Štefan Varchol, zvolený za zriaďovateľa

JUDr. Ján Krištofík, zvolený za zriaďovateľa

Ing. Dana Berecová, zvolená za rodičov

Členovia Rodičovského združenia:

--------------------------------------------------

Peter Buček

Barbora Búgelová

Ľubomíra Červeňová

Pavol Kaššák

Katarína Koraušová, predsedníčka

Mgr. Zuzana Koreňová

Ľubomír Lauko

Mgr. Zuzana Piňáková

Tomáš Siráň

Výbor rodičov sa dopĺňa vždy na prvom plenárnom rodičovskom stretnutí v mesiaci september.

V školskom roku 2017/2018 sa  na zlepšenie materiálnych podmienok plánuje:

*zrekonštruovať aspoň jednu časť sociálnych zariadení pre žiakov,

*dobudovať rozbehovú dráhu na doskočisko,

*utvoriť v priestore školy čitateľský kútik,

*vybudovať relaxačný chodník na západnej časti budovy školy,


 

Základná škola v TVT Turiec

MDD 2016

1. jún MDD  - a už je za nami.

31. mája sa žiaci školy dozvedeli, že tento ich sviatok oslávia  hrami a opekaním špekáčikov na Snowlande. Tie obstarali pre všetkých pani vychovávateľky. Na chate Valčianka  mali žiaci za úlohu obstarať si ražne. Či veríte, či nie,  ale všetci žiaci mali na čom opekať. Uplatnili životné zručnosti starostlivosť a zodpovednosť, keď jeden ražeň  využila aj trojica detí. Tak použili aj svoj zdravý rozum.  Uvedomili si, že na jednom ohnisku si nemôže naraz opekať špekáčiky   42 detí.

V priestoroch Snowlandu potom deti využili všetky  atrakcie, ktoré toto športové stredisko ponúka. Zasúťažili si na kolobežkách. Niektorí žiaci zas trénovali s pani učiteľkou Košovou na súťaž MONZVAŠ v štvorboji ( skok do diaľky, hod kriketovou  loptičkou do diaľky, beh na 50 metrov a 400 metrov ), ktorej sa zúčastnia  v pondelok 6.6. 2016 v Turanoch a budú reprezentovať našu školu.

Na záver  dostali žiaci darček – bublifuky a sladkosť.

To množstvo vypustených bubliniek  prekvapilo v tomto ročnom období aj Snowland. Chvíľu to vyzeralo, že snežííííííííííííííííí.

Nesnežilo. Ba cestou do školy začalo aj kropiť. Takže sme síce nemohli spievať „Sláva nášmu výletu, výletu, výletu, nezmokli sme a sme tu...“, ale veď nie sme z cukru!

Ďakujeme pani starostke, že nám na dnešný deň poskytla chatu Valčianka a ujovi Ľudovi, že nám vyviezol všetky potrebné veci na chatu.


 
  • DSCN0437.jpg

  • DSCN0446.jpg

  • DSCN0456.jpg

  • DSCN0461.jpg

  • DSCN0470.jpg

  • DSCN0486.jpg

  • DSCN0500.jpg

  • DSCN0507.jpg

  • DSCN0524.jpg

  • DSCN0526.jpg


 

Koniec šk.roka 2014/2015

skolaA je tu zas...

Je to tak, je to tak, čviriká si to aj vták. Školský rok sa končí znova, je tu chvíľa prázdninová.

Na dvere už klope, ťuká, 
žiakov volá, čo sú dnuká.
Školský rok sa náhli ženie, 
už tu máme vysvedčenie.
Letné slnko von nás volá, 
vnútri teplo dusí, 
ale predtým naša práca zakončiť sa musí.

Takými to milými slovami privítala žiakov i rodičov pani učiteľka Zajíčková na slávnostnom ukončení školského roka 2014/2015 v telocvični základnej školy.
Svoje prvé vysvedčenie dostali ako prví prváci. Sedem dievčat a päť chlapcov zarecitovali básničku o Hupsovi, ktorý ich sprevádzal počas celého roka. Pridali aj krátky energizér Krok sem, krok tam a zaspievali pesničku o pani učiteľke „prvej láske, druhej mame“. Potom si už len prevzali svoje hodnotenie. Druhákov oceňovala pani učiteľka Dózsová, ktorá vyzdvihla priateľské vzťahy uplatňované v triede, snahu a spoluprácu a u mnohých detí aj trpezlivosť. 46% žiakov tejto triedy dosiahlo výborné výsledky. Vysvedčenie pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka odovzdávala pani vychovávateľka Lívia Košová, pretože pani riaditeľka Jana Šufáková, ktorá sa venovala týmto žiakom celý rok, zo zdravotných dôvodov sa nemohla zúčastniť slávnostného odovzdania vysvedčení. 
Štvrtáci, ako najstarší žiaci školy, sa krátkym programom rozlúčili s našou školou. Veríme, že vždy dokážu nájsť cestu späť a získané vedomosti a zručnosti dokážu uplatniť pri svojom ďalšom učení sa.
V závere slávnostného ukončenia školského roka sa všetkým prítomným prihovorila v mene Obecného úradu Valča pani Mária Valaštíková. 
Čo zaželať na záver?
Aby slnko viacej hrialo, 
z prázdnin málo ubúdalo, 
v hlavách ostalo vám veľa, 
lebo čas ten opäť zvolá: 
„Je tu zase september, na chrbát si tašku ber!“
No dnes môžme iba zvolať: „Hurá, je tu chvíľa prázdninová.“


 

Netradičná rozlúčka

rozluckaOd rána sa guľáš varí, tešia sa naň veľkí, malí.

Pýtate sa kto? Predsa žiaci i rodičia školy, ktorých pozvali pracovníci školy na tradične netradičnú rozlúčku so školským rokom 2014/2015.
Aby mali rodičia problém poznať svoje dieťa, svoju fantáziu museli zapojiť pani učiteľka Dózsová a pani vychovávateľka Búgelová, ktoré menili tváre detí na tigrice, mačky, motýle, kvety, vojakov, spidermanov, mimoňov, alebo len zdobili tým, čo si ktoré dieťa želalo.
Takto zmenení súťažili v rôznych súťažiach rozdelení do 6 družstiev. Raz sa darilo jednému družstvu, druhý raz inému. Vyskúšali si svoju silu v preťahovaní lanom, driblingu, skákaní cez švihadlo, na prekážkovej dráhe, v slalomovom vedení lopty a presnej streľbe na bránku.
V popoludňajších hodinách bola vyhlásená súťaž O najšikovnejšieho chlapca a najšikovnejšie dievča našej školy. Tí, ktorí sa do tejto súťaže prihlásili, museli slamkou preniesť čo najrýchlejšie 10 malých geometrických tvarov, zabiť správne 2 klince, naplniť pohárik vodou prenášanou v ústach, navliecť za 2 minúty čo najviac korálikov. Rozhodujúcou súťažou, ktorá určila kto bude najšikovnejší chlapec a dievča, bolo postavenie pyramídy z plastových pohárikov. Ani neviete, ako takáto súťaž môže zamiešať poradie.
Víťazmi sa stali v 1. kategórii (prváci, druháci) Žofka Piňáková Samko Korauš, v druhej kategórii (tretiaci, štvrtáci) Sofia Sekerková a Alex Maroš. Srdečne blahoželáme!
A čo guľáš? Bol výborný, chutil veľkým aj malým.

Kedy : 05-07-2015


 

Kysuce Orava

kysuceKysuce - Orava

Valča – Žilina – Stará Bystrica – Vychylovka – Oravská priehrada – Slanický ostrov – Valča

 

 

 

 

 

 

Takouto trasou sa dňa 19. 6. 2015 vybrali žiaci našej školy s pedagógmi a niektorými rodičmi na školský výlet.
Nálada v autobuse bola výborná i napriek tomu, že počasie bolo uplakané. Malý, ale krásny Orloj v Starej Bystrici očaril všetkých. Okrem neho sme boli milo prekvapení štýlovým námestím a hlavne školou, ktorá zapadala do tohto štýlu.
Zaujímavosť úvraťovej železničky vo Vychylovke sme si vyskúšali priamo jazdou na pôvodnom vláčiku. Oravská priehrada nás privítala síce upršaná, ale kapitán a jeho loď nás pred dažďom zachránili. Plavili sme sa v blízkosti hniezd čajok vtáčieho ostrova a na Slanickom ostrove sme si prezreli sakrálne sochy. Dozvedeli sme sa aj informácie, kedy, prečo, načo bola postavená Oravská priehrada. 
Neplánovane sme navštívili Oravský hrad, ktorý nás prekvapil svojou rozlohou, výškou a dobovým nábytkom. Niektorí žiaci mali dokonca pred množstvom schodov, vedúcich stále hore, značný rešpekt. Na našu radosť sa ku koncu výletu umúdrilo aj počasie. To umožnilo deťom v pohode si pod Oravským hradom nakúpiť suveníry a maškrty.
Šťastní, plní zážitkov sme sa v podvečer vrátili do Valče.


 

Bezpečne na ceste

bezpecneBezpečne na ceste...

V tomto roku sme na našej škole realizovali prierezovú tému Dopravná výchova prostredníctvom obsahu v jednotlivých predmetoch...

súvisiacich s témou „Bezpečne na ceste a na ulici“. Začlenili sme obsahu jednotlivých tém z plánu realizácie prierezovej témy do vyučovacieho procesu k súvisiacim témam Dopravné značky, Ja a chodec, Vozovka nie je ihrisko.
Na besede s príslušníkmi polície si žiaci overili svoje vedomosti aj pri práci na interaktívnej tabuli.
V ŠKD sa praktickým činnosťami žiaci učili poznať časti bicykla, zistiť poruchy bicykla, opraviť ich. Svoju zručnosť jazdy na bicykli si overili v pripravenej súťaži.
Návšteva dopravného ihriska v Martine preverila, čo sa žiaci naučili a ako to dokázali uplatniť pri jazde na kolobežkách , autíčkach a bicykloch.


 

Náš športový úspech

uspechNÁŠ ŠPORTOVÝ ÚSPECH

20. mája 2015 sa najlepší športovci našej školy zúčastnili XXIV. ročníka majstrovstiev okresu v atletickom štvorboji najmladšieho žiactva.

Žiaci si vyskúšali svoje sily v behu na 50 m, skoku do diaľky z rozbehu, hodu kriketovou loptičkou a behu na 400 m.
Štvorboju sa zúčastnilo 22 škôl, čo je 184 súťažiacich z okresu Martin.
Družstvo dievčat v zložení Sabinka Bosíková, Sofia Sekerková, Lenka Krupčíková, Peťka Kvasnicová sa umiestnilo na 15. mieste.
Družstvo chlapcov v zložení Alex Maroš, Matúš Illo, Matúš Kalina, Martin Siráň sa umiestnilo na 15. mieste. 
Najúspešnejším športovcom našej školy v tomto preteku sa stal Alex Maroš, ktorý v individuálnom hodnotení obsadil tretie miesto z 84. súťažiacich. Získal diplom, medailu a odmenu. Za najlepší osobný výkon mu blahoželáme a za reprezentáciu našej školy všetkým súťažiacim srdečne ďakujeme.

Kedy : 15-06-2015


 

Chuť do práce

chutCHUŤ DO PRÁCE

Deti spolu s pani vychovávateľkami nečakali na pomoc dospelých.

Na hodiny telesnej výchovy bolo potrebné obnoviť doskočisko. 
Pani vychovávateľky Barborka a Livka motivovali deti v školskom klube detí vlastným príkladom. Fúrik a lopaty boli k dispozícii. Pridala sa ochota a chuť sa v pieskovisku hrať. Behom chvíľky bolo prázdne pieskovisko zaplnené navezeným pieskom. Len škoda, že lopát bolo málo.

Kedy : 08-06-2015


 

Výchovný koncert

koncertVÝCHOVNÝ KONCERT

Žiaci zo základnej školy sa často stretávajú s deťmi materskej školy na kultúrnych podujatiach.

Opäť sme sa stretli v Kultúrnom dome vo Valči.
Dvaja hudobníci zo Žiliny deťom pripomenuli slušné správanie nielen v autobuse, v divadle, ale aj medzi sebou. 
Bohaté vystúpenie bolo doplnené vhodnými piesňami, ktoré sa učili aj deti v obecenstve. Samozrejme nechýbal ani sprievodný pohyb a záverečný tanec.

Kedy : 08-06-2015


 

Tvorivosť v prvom ročníku

tvorivosťTVORIVOSŤ  V  1.ROČNÍKU

Výtvarná výchova plná strihania, prekladania, lepenia. Výsledkom týchto činností čiapočky.

Pri ich zhotovení si prváci mali uvedomiť, že strihať neznamená len strihať. Pri strihaní 45 centimetrov dlhých pásikov, podľa šírky niekedy až 25tich, museli strihať rovno, čo sa niektorým ešte nedarilo. Pri prekladaní pásikov bolo treba tiež rozmýšľať dopredu, aby z prilepovaných pásikov vytvorili základný tvar čiapky. Až potom uplatnili v plnej miere svoju vlastnú fantáziu a dotvorili tvar čiapky na sliepočku, zajačika, medvedíka či jarný klobúčik. A to sa im podarilo.

Kedy : 28-05-2015


 

Čítam! Čítaš? Čítame.

čitamČítam! Čítaš ? Čítame.

Predsa prváci. Aby si zdokonalili svoju techniku čítania a čítali s porozumením, učili sa najprv odpovedať na otázky zisťujúce čítanie s porozumením za každým textom v prílohe šlabikára. Potom odpovede na otázky označovali modrou, zelenou a červenou pastelkou priamo v prečítanom texte, zdokonaľovali sa v prerozprávaní textov vlastnými slovami, či dokončili príbehy podľa vlastných predstáv. Denným čítaním príbehov učiteľkou z knihy „Meno pre medvedíka“ si žiaci rozširovali svoju slovnú zásobu a zdokonaľovali svoje aktívne počúvanie.

Od 5. mája sa prváci zapojili do triedneho projektu „ Kniha priateľ človeka“.
V prvej ľudovej rozprávke „Janko Hraško“ poznávali znaky ľudových rozprávok, hlavné postavy, rozoznávali priamu reč postáv, čítali dramatizovane. Z prečítanej rozprávky si prváci vytvorili svoju prvú rozprávkovú knižku. 
Cieľom čítania ľudových rozprávok „Červená Čiapočka“,“ Medovníkový domček“, „Vlk a sedem kozliatok“, „Pampúšik“ a „Tri prasiatka“, ktoré budú prváci ešte čítať, je predovšetkým zdokonaliť techniku čítania a priblížiť kultúrne dedičstvo našich predkov v rámci plnenia úloh prierezovej témy „Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra.

Kedy : 28-05-2015


 

Životná zručnosť PRIATEĽSTVO

priatelstvoŽivotná zručnosť PRIATEĽSTVO

Životná zručnosť PRIATEĽSTVO = prvý predpoklad vytvorenia neohrozeného prostredia v triede.

Aby si žiaci 1. ročníka túto životnú zručnosť uvedomili a postupne rozvíjali, plnili 26 dní úlohy pripravené v pracovnom liste. Niektoré úlohy plnili na vyučovaní, ale niektoré aj v domácej príprave. Úlohou rodičov bolo, aby sa so svojím dieťaťom o školskej úlohe porozprávali. Tak mohli zistiť, či dieťa úlohe porozumelo, aktívne počúvalo a čo si zapamätalo. Po 26 dňoch mali rodičia možnosť vyjadriť sa k realizácii tohto projektu písomne na otázky: *Čo sa Vaše dieťa v tomto projekte naučilo? *Ktorá aktivita aj Vás zaujala?
Triedna učiteľka ďakuje všetkým rodičom za prejavenú podporu pri realizácii tohto triedneho projektu i za jeho záverečné hodnotenie.

Kedy : 27-05-2015


 

Plavecký výcvik

plaveckyPRVÝKRÁT NA PLAVECKOM VÝCVIKU

Veľa radosti, veľa očakávania a možno i strach z vody mali pred výcvikom mnohí žiaci.

Celý týždeň od 11. do 15.mája žiaci školy absolvovali plavecký výcvik na krytej plavárni SUNNY v Martine.
Životnú zručnosť ODVAHA prejavili hneď prvý deň nielen tí, ktorí predviedli ako vedia plávať, ale i tí, ktorí sa s vodou iba zoznamovali. Po rozdelení do štyroch družstiev začala neľahká príprava na dýchanie do vody, základné pohyby s oporou, ponáranie i skoky do vody spojené s hrami. Na konci výcviku sa predviedli naozaj všetci. Aj dvadsať žiakov začiatočníkov dokázalo preplávať 25 metrový bazén. Za najrýchlejšieho plavca bol vyhlásený Kristián Kuzica, Alexej Maroš a Sofia Sekerková.
Blahoželáme a tešíme sa z úspechov všetkých žiakov.
Veď prekonať sám seba, nie je vždy ľahké.

Kedy : 20-05-2015


 

Lyžiarsky výcvik

lyziarskyLYŽIARSKÝ VÝCVIK

Lyžovanie všetci školáci z Valče absolvovali, mnohí z nich na stupni víťazov hrdo stáli.

Aj tohto roku týždeň pred jarnými prázdninami sme sa snažili naučiť lyžovať alebo sa zdokonaliť v lyžovaní vo Valčianskej doline. Snehové podmienky boli výborné, v mrazivom počasí nás hrialo slnko a odvaha veru nechýbala ani začiatočníkom.
Každý deň sme sa tešili na trénerov Sport-Ski Team Snowland pod vedením pána Milana Mikulu z Valče. Veru povzbudivé slová a trpezlivosť potrebovali najmä tí najmenší, ale i tí, ktorí sa snažili zdolať čoraz väčší svah.
Posledný deň nechýbali starostlivé pohľady rodičov, starých rodičov. Bolo treba aj hlasno povzbudzovať pri záverečných pretekoch slalom. Je až neuveriteľné ako i ten začínajúci lyžiar nečakane za tak krátku dobu zvládne nielen jazdu na vleku, ale i zjazd v skupine nie práve z malého svahu.
Víťazmi sa stali všetci, čoho dôkazom boli usmiate a spokojné tváre detí, trénerov, pani učiteliek a rodinných príslušníkov.
Týždeň ubehol ako voda, výcvik sa končil s tým, že pohyb a čerstvý vzduch nabudil všetkých lyžovať počas jarných prázdnin a dovtedy, pokiaľ sneh nezmizne zo svahov.

Kedy : 02-03-2015


 

Zápis prvákov

zapisZÁPIS ZA NAMI

Budúci prváci sa na školu tešia.

Dňa 3. a 4. februára 2015 prichádzali chlapci i dievčatá so svojimi rodičmi na zápis do 1. ročníka. Pri vstupe do školy ich vítali pani učiteľky, ktoré odpovedali zvedavým rodičom na otázky týkajúce sa vyučovania modelom „Vysoko efektívneho vyučovania“, o spôsobe slovného hodnotenia v 1.ročníku, o pomôckach či o organizácii vyučovania. Rodičia si mohli prečítať niečo aj o výbere aktovky, aby chrbtica prváčika mala pohodlie, či akým chybám sa vyhnúť pri domácom učení sa s prváčikom. V rozprávke Červená Čiapočka budúci žiaci ukázali akú majú predstavivosť a ako dokážu aktívne počúvať. Ich úlohou bolo dokončiť neúplnú vetu rozprávky, ktorú rozprávala pani učiteľka Vlasta. V tejto úlohe obstáli všetci. A v rozprávkach pokračovali i ďalej. Na šiestich rozprávkových postavičkách ako kráľ, kráľovná, anjel, drak, žaba, prasiatko mohli deti ukázať, či vedia určiť ich počet, poznajú čísla do šesť, vedia, ktorá postavička je prvá, posledná, hneď pred, či za určenou postavičkou. V pripravenom teste ukázali pani riaditeľke Šufákovej ako dokážu rozlíšiť rozdiely v obrázkoch, prepísať tlačené či písané tvary, nakresliť postavu, držať ceruzku. Na počítači ovládaním „myšky“ určovali farby, geometrické tvary a zopakovali si počet a poznávanie čísel do 10 na hlavách zobúdzajúceho sa draka s pani učiteľkou Katkou.
Kým deti plnili úlohy, rodičia vypĺňali krátky dotazník, dostali letáčik pod názvom „Čo potrebuje budúci prváčik“, zoznam pomôcok pre žiaka 1. ročníka , ktoré škola pre každého žiaka už roky zabezpečuje. Pri poslednej úlohe mal budúci prváčik prejsť po čiare ako pomyselnom moste, čím sa preverila jeho koordinácia. Fotografovaním so zápisným listom a darčekom sa zápis skončil. V školskom roku 2015/2016 by malo prvú triedu navštevovať 15 žiakov – 10 dievčat a 5 chlapcov.

Kedy : 09-02-2015


 

Polročné hodnotenie

polrokPOLROČNÉ VYSVEDČENIE

Pani riaditeľka Jana Šufáková zdôraznila, čo sa dá v škole za polroka stihnúť. Na polročnom hodnotení sa nemohli zúčastniť všetci pre chrípkové ochorenie.

Podľa vysokého počtu vyznamenaných žiakov za tento I. polrok bolo snahou snáď všetkých aktívne počúvať, spolupracovať, podať najlepší osobný výkon.
Nadšenie bolo badať najmä na prváčikoch, pretože držali v rukách svoje prvé vysvedčenie. Triedna učiteľka pani Zajíčková každého prváka ústne povzbudila a pochválila za prejavené aktivity, ktoré umocnila pekným diplomom. O tom, že sú naozaj šikovní, dokázali prednesom rýmov o tom, čomu sa v škole cez deň venujú. Na pohybovú chvíľku – energizér tých najmladších nadviazali žiaci druhého ročníka so svojou pani učiteľkou Dózsovou. O zvládnutom učive každý smelo veršoval. Tretiaci so štvrtákmi zaspievali veselú pieseň o „ Mopkoch,“ ktorí radi čítajú knihy a potom si zaspievajú. Matúš Kalina sa pochválil hrou na flaute. O jednej päťke a návode, ako sa s ňou vyrovnať, na záver recitovali žiaci štvrtého ročníka s pani Šufákovou.
Ešte viac úspechov aj v druhom polroku ! ! !

Kedy : 02-02-2015


 

Školský karneval

maskyMasky, tombola, súťaže , smiech a tanec

Množstvo šašov, pajácov a masiek, ktoré maľovali a kreslili žiaci na vyučovaní i v záujmovej činnosti ŠKD sa usmievalo zo stien telocvične na všetkých, ktorí prišli 24. januára 2015 na už tradičný ŠKOLSKÝ KARNEVAL.

Žiakov v maskách, bez masiek, rodičov a priateľov školy privítala pani učiteľka Vlasta Zajíčková. V plnej kráse sa masky ukázali pri svojom defilé. Do rytmu im hral pán Peter Kvasnica so synom Jakubom. Tí sa starali o super náladu dobrou hudbou od 14.30 hodiny až do 19.30 hodiny. K dobrej nálade prispeli aj súťaže pre deti i dospelých, ktoré pripravili pani vychovávateľky Lívia Košová a Barbora Búgelová. Najviac sa všetci tešili na tombolu, v ktorej bolo až 106 cien.
Rodičia hodnotili aj 5 najkrajších doma vytvorených karnevalových kostýmov. Najviac hlasov získala Majka Huličiarová, ktorá mala masku „mačky – kočky“. K dobrej pohode prispela aj dobrá kapustnica, ktorú s láskou pripravili pani kuchárka Janka Glossová a pani vedúca Andrea Baková. Všetkým chutili aj dobroty od rodičov, ktorých bolo neúrekom. Veríme, že tí, čo prišli na karneval, sa dobre zabavili, porozprávali a našli inšpiráciu aj na ďalší karneval.

Kedy : 29-01-2015


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Cestovný poriadok Valča - Martin a späť je v priložených súboroch. Ďalšie spojenia vyhľadáte kliknutím na hlavičku CESTOVNÝ PORIADOK.

regionálne vysielanie z Turca

webygroup
ÚvodÚvodná stránka